Nová generace je hnutí mladých křesťanů, kteří se setkávají ve svých školách (od vyšších ročníků základek až po univerzity) k modlitbám, evangelizaci a službě s cílem pozitivně změnit školní atmosféru a přinést křesťanské poselství svým spolužákům.

Někteří rozdávají na školách „cookies“, jiní uklízí školní pozemky, doporučují přednášky zkušených lektorů, zvou na školy zajímavé zahraniční hosty, rozdávají Bible, organizují akce zaměřené proti užívání drog, alkoholu, šikaně nebo rasismu.

TÝM NOVÉ GENERACE

info@novagenerace.com

Daniel KUNÁŠEK  - výkonný vedoucí NG - zaštiťuje celou organizaci NG v České republice - koordinuje další vedoucí, organizuje akce NG, navštěvuje skupinky, povzbuzuje je a podporuje zakládání dalších

Daniel KUNÁŠEK

- výkonný vedoucí NG

- zaštiťuje celou organizaci NG v České republice

- koordinuje další vedoucí, organizuje akce NG, navštěvuje skupinky, povzbuzuje je
a podporuje zakládání dalších

Petr RATTAY  - zástupce biskupa AC pro misii a evangelizaci - národní vedoucí NG - zakladatel NG v ČR, komunikuje se sponzory

Petr RATTAY

- zástupce biskupa AC pro misii a evangelizaci

- národní vedoucí NG

- zakladatel NG v ČR, komunikuje se sponzory

Jennifer & Steve CUTTINO  - misionáři v Olomouci, koordinátor pro střední Moravu - založili NG Centrum Olomouc, ve kterém pracují, vedou další služebníky, podílejí se na organizeci akcí NG

Jennifer & Steve CUTTINO

- misionáři v Olomouci, koordinátor pro střední Moravu

- založili NG Centrum Olomouc, ve kterém pracují, vedou další služebníky, podílejí se na organizeci akcí NG

Ester PLUSKALOVÁ  - NG Media tým - spravuje FB, Instagram a webovky NG, pracuje v NG Olomouc a vede skupinku

Ester PLUSKALOVÁ

- NG Media tým

- spravuje FB, Instagram a webovky NG, pracuje v NG Olomouc a vede skupinku

Christin POSPÍŠILOVÁ  - vede kancelář NG - podílí se na práci v Brně, strará se o administrativu

Christin POSPÍŠILOVÁ

- vede kancelář NG

- podílí se na práci v Brně, strará se o administrativu

Pavel POSPÍŠIL  - koordinátor brněnských skupinek - vede skupinku na MENDELU v Brně, koordinuje práci skupinek v Brně a povzbuzuje jednotlivé týmy

Pavel POSPÍŠIL

- koordinátor brněnských skupinek

- vede skupinku na MENDELU v Brně, koordinuje práci skupinek v Brně a povzbuzuje jednotlivé týmy

Niky FLEKOVÁ  - kreativní část týmu :) - zabydluje se v Brně a má na srdci rozvoj skupinek a budování cestovního týmu

Niky FLEKOVÁ

- kreativní část týmu :)

- zabydluje se v Brně a má na srdci rozvoj skupinek a budování cestovního týmu


ng_czeck_round.jpg

Chceš NG podpořit?

Líbí se vám Nová generace, její snahy a vize? Chete podpořit její službu v České republice?

Zde vám předkládáme několik možností, jak to učinit a tak se zapojit do práce Nové generace na českých školách.

1. Finančně

Pokud se rozhodnete přispívat posílejte prosím své příspěvky na: 
2500731327/2010 (Pozor, nové číslo účtu!),

 • VS: 941 Daniel Kunášek

 • VS: 942 Stanislava Marková

 • VS: 943 Pavel Pospíšil

 • VS: 944 Kristína Pospíšilová

Přispěj / Donate here

Toužíme po tom, aby služba v České republice rostla, proto hledáme štědrá srdce, která se zapojí do služby svým dílem. Toužíme po tom, aby školy v Česku byly lepšími místy, ze kterých vzejdou po všech stránkých zdraví lidé budující na pravdivých hodnotách tuto společnost. POmozte nám tuto vizi uskutečnit!

Děkujeme vám za podporu! Bez těchto darů by služba Nové generace nebyla možná.

Vašimi dary bude financován tisk Biblí, služba vedoucích v NG a další výdaje spojené se službou (materiály, cestovné apod.)

We want to Czech Republic changed! We want to see New generation growing in more schools and we want to see healthy strong young people leaving schools in our country and changing sociaty and atmosphere in our country. HELP US TO MAKE IT HAPPENS!

We really appreciate your donations, we know that without generous hearts our ministry would not work.

Your donation is used mostly for printing Bibles, supporting leaders of NG, material, traveling costs and others.

2. Organizačně:

Pokud chcete více informací o tom jak se osobně zapojit do následujících oblastí, napište nám na: info@novagenerace.com

 • založení skupinky NG

 • koordinace práce

 • cestovní tým (objíždí školy, pomáhá zakládat skupinky)

 • media tým (grafika, video, sazba, web, překlad)

 • koncertní tým (zajišťuje koncerty pro školy)

 • modlitby

3. Modlitebně:

Prosím modlete se s námi za:

 • moudrost pro vedení celé služby

 • školy a studenty v celé ČR

 • přijetí vize: moje třída = moje odpovědnost

 • finanční zajištění celé práce

 • to, aby Bůh vyslal dělníky na svoji žeň

4. Odkaz na Web nové Generace

Dejte o Nové generaci vědět ostatním přidáním banneru, odkazu na vašem webu. Bannery naleznete zde.

Děkuji vám všem za vaše zapojení, ať už modlitební, finanční nebo organizační.

Za Novou generaci
Mgr. Petr Rattay