Nová generace je hnutí mladých křesťanů, kteří se setkávají ve svých školách (od vyšších ročníků základek až po univerzity) k modlitbám, evangelizaci a službě s cílem pozitivně změnit školní atmosféru a přinést křesťanské poselství svým spolužákům.

Někteří rozdávají na školách „cookies“, jiní uklízí školní pozemky, doporučují přednášky zkušených lektorů, zvou na školy zajímavé zahraniční hosty, rozdávají Bible, organizují akce zaměřené proti užívání drog, alkoholu, šikaně nebo rasismu.

TÝM NOVÉ GENERACE

 Petr RATTAY  - národní vedoucí NG - zaštiťuje celou službu NG, koordinuje další vedoucí, organizuje akce NG, navštěvuje skupinky a komunikuje se sponzory

Petr RATTAY

- národní vedoucí NG

- zaštiťuje celou službu NG, koordinuje další vedoucí, organizuje akce NG, navštěvuje skupinky a komunikuje se sponzory

 Daniel KUNÁŠEK  - výkonný vedoucí NG - navštěvuje skupinky, povzbuzuje je a podporuje zakládání dalších

Daniel KUNÁŠEK

- výkonný vedoucí NG

- navštěvuje skupinky, povzbuzuje je
a podporuje zakládání dalších

 Jennifer & Steve CUTTINO  - misionáři v Olomouci, koordinátor pro střední Moravu - založili NG Centrum Olomouc, ve kterém pracují, vedou další služebníky, podílejí se na organizeci akcí NG

Jennifer & Steve CUTTINO

- misionáři v Olomouci, koordinátor pro střední Moravu

- založili NG Centrum Olomouc, ve kterém pracují, vedou další služebníky, podílejí se na organizeci akcí NG

 Jakub SVOBODA  - místní misionář v rámci "GAP YEAR" v olomoucké skupince NG - podílí se na práci v Olomouci, vede skupinku, navštěvuje další města

Jakub SVOBODA

- místní misionář v rámci "GAP YEAR" v olomoucké skupince NG

- podílí se na práci v Olomouci, vede skupinku, navštěvuje další města

 Ester PLUSKALOVÁ  - NG Media tým - spravuje FB, Instagram a webovky NG, pracuje v NG Olomouc a vede skupinku

Ester PLUSKALOVÁ

- NG Media tým

- spravuje FB, Instagram a webovky NG, pracuje v NG Olomouc a vede skupinku

 Pavel POSPÍŠIL  - vedoucí skupinky - vede skupinku na MENDELU v Brně, pomáhá při organizaci akcí NG

Pavel POSPÍŠIL

- vedoucí skupinky

- vede skupinku na MENDELU v Brně, pomáhá při organizaci akcí NG

 Kateřina FRIDRICHOVÁ  - NG Media tým - píše na blog, spravuje webové stránky

Kateřina FRIDRICHOVÁ

- NG Media tým

- píše na blog, spravuje webové stránky

 Jakub TREML  - koordinátor pro jižní Moravu - pomáhá s vedením NG

Jakub TREML

- koordinátor pro jižní Moravu

- pomáhá s vedením NG

 Katie & Krystopher SCROGGINS  - misionáři - nyní jsou zpět v Texasu  - pracují v NG Centru Olomouc, podílejí se na akcích pořádaných v Olomouci, povzbuzují a vedou další vedoucí

Katie & Krystopher SCROGGINS

- misionáři

- nyní jsou zpět v Texasu

- pracují v NG Centru Olomouc, podílejí se na akcích pořádaných v Olomouci, povzbuzují a vedou další vedoucí

 Dada STEHLÍKOVÁ  - vede Alfa kurzy pro mládež

Dada STEHLÍKOVÁ

- vede Alfa kurzy pro mládež

 Miri JURENOVÁ  - na plný úvazek maminkou - píše články a zamyšlení pro NG

Miri JURENOVÁ

- na plný úvazek maminkou

- píše články a zamyšlení pro NG


ng_czeck_round.jpg

Chceš NG podpořit?

Líbí se vám Nová generace, její snahy a vize? Chete podpořit její službu v České republice?

Zde vám předkládáme několik možností, jak to učinit a tak se zapojit do práce Nové generace na českých školách.

1. Finančně

Pokud se rozhodnete přispívat posílejte prosím své příspěvky na: 
2100731344/2010 (Pozor, nové číslo účtu!), vs 910 (vedoucí kanceláře), 920 (služba), 930 (Bible NG), koordinátoři - 941 Daniel Kunášek, 942 Ester Pluskalová, 943 Pavel Pospíšil.

2. Organizačně:

Pokud chcete více informací o tom jak se osobně zapojit do následujících oblastí, napište nám na: info@novagenerace.com

 • založení skupinky NG

 • koordinace práce

 • cestovní tým (objíždí školy, pomáhá zakládat skupinky)

 • media tým (grafika, video, sazba, web, překlad)

 • koncertní tým (zajišťuje koncerty pro školy)

 • modlitby

3. Modlitebně:

Prosím modlete se s námi za:

 • moudrost pro vedení celé služby

 • školy a studenty v celé ČR

 • přijetí vize: moje třída = moje odpovědnost

 • finanční zajištění celé práce

 • to, aby Bůh vyslal dělníky na svoji žeň

4. Odkaz na Web nové Generace

Dejte o Nové generaci vědět ostatním přidáním banneru, odkazu na vašem webu. Bannery naleznete zde.

Děkuji vám všem za vaše zapojení, ať už modlitební, finanční nebo organizační.

Za Novou generaci
Mgr. Petr Rattay