NG funguje i díky tobě!

 

Toužíme po tom, aby služba v České republice rostla, proto hledáme štědrá srdce, která se zapojí do služby svým dílem. Toužíme po tom, aby školy v Česku byly lepšími místy, ze kterých vzejdou po všech stránkých zdraví lidé budující na pravdivých hodnotách tuto společnost. POmozte nám tuto vizi uskutečnit!

Děkujeme vám za podporu! Bez těchto darů by služba Nové generace nebyla možná.

Vašimi dary bude financován tisk Biblí, služba vedoucích v NG a další výdaje spojené se službou (materiály, cestovné apod.)


Je možné přispět přímo na účet NG:

2500731327/2010 (Pozor, nové číslo účtu!),

Pro finanční podporu vedoucích v NG využijte jejich variabilní symboly, prosím:

  • VS: 941 Daniel Kunášek

  • VS: 942 Stanislava Marková

  • VS: 943 Pavel Pospíšil

  • VS: 944 Kristína Pospíšilová


We want to Czech Republic changed! We want to see New generation growing in more schools and we want to see healthy strong young people leaving schools in our country and changing sociaty and atmosphere in our country. HELP US TO MAKE IT HAPPENS!

We really appreciate your donations, we know that without generous hearts our ministry would not work.

Your donation is used mostly for printing Bibles, supporting leaders of NG, material, traveling costs and others.