Společně proti

Společně proti: drogám, alkoholismu, kouření, šikaně, rasismu, bulimii,...

 • Nová Generace věří, že křesťané by měli být první, kdo se postaví negativním společenským trendům jako drogová závislost, alkoholismus, šikana anebo rasismus.
 • Motto „Moje škola - moje zodpovědnost“ neznamená jen zakládání skupinek na školách, modlitby a evangelizaci, ale také aktivně usilovat o to, aby škola byla lepším místem k životu.
 • Můžete uspořádat preventivní den o drogách a alkoholu, třídní prezentaci, vyvěsit plakáty s varovnými statistikami, a samozřejmě být osobním příkladem.
 • Velkou pomocí pro vás určitě bude seznam křesťanských lektorů a jejich přednášek, které můžete doporučit školním preventistům (leták ke stažení, nutná registrace)

Informace, statistky, preventivní aktivity o drogách, alkoholu, anorexii a šikaně

Alkohol - statistiky

 • Jakoukoliv zkušenost s pitím alkoholu má v ČR 98 % respondentů průzkumu
 • V posledních 30 dnech pilo alkohol v ČR 77 % dotázaných studentů
 • Průměrná spotřeba 100% alkoholu: 9, 9 l na 1 obyvatele a rok (=159,8 l piva, 8, 3 l destilátů, 16, 1 l vína)
 • Češi jsou 3. největší pijani na světě
 • Každý 4. obyvatel starší 15 let se "napije" alespoň dvakrát týdně
 • Milion obyvatel má vážné problémy s nadměrnou spotřebou alkoholu
 • Tři sta tisíc občanů ČR je na alkoholu závislých
 • V roce 2002 Češi "pod vlivem" způsobili 9500 dopravních nehod, při kterých zemřelo 136 lidí
 • 5% manželství končí kvůli opilství
 • Na následky přílišného popíjení umírá více lidí než v důsledku užívání ilegálních drog
 • Stát má z prodeje lihovin ročně kolem patnácti miliard korun
 • Dle průzkumu ve 4. třídách základních škol 35 % žáků opakovaně požilo alkohol
 • V ČR se děti setkávají s alkoholem poprvé průměrně v 11 letech, což je nejdříve v EU
 • 13% dětí ve věku 13-15 let se dokonce opíjí 3× týdně

Kouření - statistiky

 • V posledních 30 dnech kouřilo v České republice 43 % dotázaných (evropský průměr odpovídá 35%)
 • Alespoň jednu zkušenost s kouřením v životě má v ČR 80 % respondentů
 • Více než 40krát v životě kouřilo 39 % studentů (srovnatelně 39 % chlapců a 38 % dívek)
 • Z tohoto ukazatele lze usuzovat, že téměř 40 % studentů patří mezi pravidelné kuřáky

Důsledky

Všechny drogy jsou návykové a užívání lehkých drog může vést k přechodu k tvrdším drogám. Alkohol a zneužívání drog způsobuje také poruchy chování. Závislí jsou schopni pro získání drogy vynaložit mnoho finančních prostředků-nejprve vlastních, později také majetků svých blízkých a přátel. V extrémních případech se mohou uživatelé v zoufalství obrátit ke trestné činnosti. Drogy jsou známy účinky, jež způsobují psychické blaho osob a mohou vyvolat dlouhodobé a mnohdy nevratné škody. Jakékoli užívání drog, a to i jen příležitostné, může být začátkem dlouhodobé závislosti! Nejlepší radou pro každého mladého člověka, je zabránit tomu, aby zkoušel jakýkoli druh drog, ať už ze zvědavosti nebo kvůli svým vrstevníkům či ve formě útěku, bez ohledu na jejich krátkodobé potěšení.

Moje škola je moje zodpovědnost

Mnozí mladí lidé se obrací k alkoholu a drogám, aby unikli realitě. Ostatní začínají kouřit, pít nebo experimentovat s drogami, aby se cítili částí rodiny. Biblická kniha Ámos hovoří o mladé generaci, která hledá Boha, ale nenalézá ho. Je to varování pro nás křesťany, že pokud neučiníme Boha dostupným této zlomené a prázdné generaci najdou si jiné věci kterými vyplní svoji prázdnotu, ať už jsou to drogy, alkohol nebo něco jiného. Je naše zodpovědnost, nejenom jim vyprávět o Ježíši a Jeho lásce, ale také pomoci těm, kteří to potřebují, a poskytovat podporu lidem s různými sociálními problémy. Školy a koleje jsou často místem, kde mladí lidé přicházejí do styku s drogami poprvé, a věříme, že škola by měla být také místem, kde jsou informováni o důsledcích a podporováni k volbě zdravého životního stylu.

Akce

 1. Uspořádejte den o drogách a alkoholu.
 2. Udělejte třídní nebo školní prezentaci proti kouření.
 3. Umístěte plakáty se statistikami, které zvýší povědomí o otázkách týkajících se zdraví, a zneužívání návykových látek.


* Zdroj - všechny statistické údaje jsou převzaty z www.talkfrank.com, www.gosmokefree.co.uk a 2000 vládní statistiky.
http://www.alkoholik.cz/statistiky.htm
http://www.drogy-info.cz/index.php/info/vyzkum/koureni.

Anorexie

Mentální anorexie je nemoc duše, kdy trpí především tělo, které si nemocný může zdevastovat tak, že zemře. Jedná se tedy o smrtelnou nemoc. Základem je chorobný strach z tloustnutí, odmítání jídla, zmenšování porcí, což postupně vede ke ztrátě chuti k jídlu i pocitu hladu, dochází k výraznému snižování tělesné hmotnosti až k extrémní vyhublosti. Při tom dívka trpí pocity, že je tlustá či že jí hrozí ztloustnutí. I přes vyhublost jsou dívky velice aktivní, např. mnoho hodin denně cvičí. O jídle často mluví, s oblibou se podílejí na jeho přípravě, ale nikdy ho samy nejí. Mentální anorexie vede ze všech psychických poruch nejčastěji ke smrti.
Lidé, kteří trpí mentální anorexií si nikdy nepřipadají dostatečně štíhlí. Anorektičky většinou mívají pouhé tři čtvrtiny tělesné hmotnosti, která je přirozená pro jejich věk, výšku a tělesnou stavbu. Často omdlévají z nedostatku energie. Jsou tak vyhublé, že jsou jim vidět žebra. Ony samy si však stále připadají tlusté. I ty anorektičky, které bylo nutno hospitalizovat kvůli podvýživě ohrožující život /váha kolem 30 kg/, ukazují lékařům na svém těle partie, kde ještě potřebují zhubnout.

Statistiky

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a studie Psychiatrické kliniky pražské 1. lékařské fakulty mezi českými školáky vyplývá, že

 • V ČR je ročně hospitalizováno v průměru kolem 500 pacientek s mentální anorexií.
 • 5 % anorektiček na následky nemoci umírá.
 • Přibližně z 95 % jsou anorexií postiženy ženy. Naprostá většina z nich je v adolescentním a pubertálním věku, tj. ve věku od 12 do 18 let, i když někdy se porucha může objevit i po čtyřicítce či padesátce.
 • Výskyt je ale asi u 1 % dospívajících dívek. Stejně tak jsou známy případy o hospitalizování čtyřleté dívenky s diagnózou mentální anorexie.
 • Podle výzkumu na českých školách vzrostl počet děvčat, která drží dietu mezi 11. a 15. rokem, na více než dvojnásobek.
 • Jen 1/3 patnáctiletých dívek si myslí, že nepotřebuje držet dietu. Alarmující je i počet mladých děvčat, která ze strachu z tloušťky zvracejí nebo berou projímadla.
 • Celkem 57 % dívek a 34 % chlapců uvedlo, že není spokojeno se svým tělem. Většina dětí se přiznala, že svou touhu po štíhlejší postavě řeší od dětství redukčními dietami, vynecháváním hlavních jídel, nadměrným cvičením nebo násilným zvracením.
 • 2/3 postižených dávají anorexii do souvislosti s nějakou životní událostí, spouštěcím faktorem. Nejčastěji jsou zmiňovány narážky na tloušťku a tělesný vzhled, sexuální konflikty, významná životní změna, osobní nezdar nebo nemoc a problémy v rodině nebo odloučení od rodiny.
 • Uvádí se, že 40 % jedinců se uzdraví, 30 % se zlepší, 20 % se nezlepšuje a přechází do chronického stadia s kolísavým průběhem, asi 5% se naopak stane obézními
 • 2 - 5 % chronických případů končí sebevraždou.
 • Mentální anorexie vede ze všech psychických poruch nejčastěji ke smrti!


Jak hodnotit hmotnost aneb co je BMI?
Výpočet BMI spočívá v tom, že hmotnost v kilogramech dělíme výškou v metrech umocněnou dvěma.
Například člověk, který měří 170 cm a váží 100 kg, bude svůj BMI počítat takto: BMI = 100 kg/ (1,70 m x 1,70 m) = 34,6

Tabulka pro hodnocení BMI:

Klasifikace: BMI
Podváha < 18,5
Normální váha 18,5 – 24,9
Zvýšená váha 25,00
Nadváha 25,0 – 29,9
Obezita I.stupně 30,0 – 34,9
Obezita II.stupně 35,0 – 39,9
Obezita III.stupně >40,0

 

Důsledky

Zdravotní následky - suchá, vrásčitá, zašedlá pleť, která má sklon praskat, suché lámavé vlasy, které vypadávají, závratě, nespavost, nízký tlak, nepravidelný tep s možností selhání srdce, selhávání ledvin, ztráta menstruace. Po psychické stránce dívky bývají neurotické, s hysterickými popř. depresivními rysy.
Současná doba přinesla kult krásy hubených žen. Anorexie je tedy důsledkem vlivu sociálních a kulturních faktorů, nepříznivých životních událostí, chronických obtíží, nedostatečných sociálních a rozhodovacích dovedností, a nakonec i biologických a genetických faktorů. Za cenu krásné postavy platí mladiství( především dívky) velmi vysokou cenu, mnohdy i nejvyšší! Nikdy se nezaměřujme pozornost na tělo člověka, ale na jeho srdce a charakter!

Moje škola je moje zodpovědnost

Bible nám ukazuje, že Bůh se nikdy nedívá na vzhled člověka, ale na jeho srdce. Ve starém zákoně Hospodin řekl Samuelovi, že není důležitá postava ani zevnějšek, ale srdce a čistota. Naší zodpovědností jako křesťanů je ukázat lidem, že jsou krásní a ta krása pramení z nitra-charakteru. Je napsáno, že radostným srdcem zkrásní tvář a tak pokud lidé budou příjmat do svých srdcí povzbuzení a ujištění o tom,že jsou milováni, odrazí se to také na jejich vzhledu!

Akce

 • Můžete udělat prezentaci o anorexii
 • Pozvěte osobu nebo i více, kteří jsou z anorexie vyléčeni
 • Připněte na nástěnku tabulku s fotkami a statistickými údaji o anorexii, čímž zvýšíte povědomí o tomto problému

Info:
http://www.prvnizpravy.cz/klinika_magazin.php?id=6ae51f5c-9ccf-102c-b869-003048330e04
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_anorexie
http://www.super.cz/tipy-a-trendy/16969-anorexie-vazim-23-kg-a-vim-ze-umru.html
http://www.lekari-online.cz/psychologie-psychiatrie/novinky/ja-jsem-hlad
http://anorexie.czechian.net/
http://www.prvnizpravy.cz/klinika_magazin.php?id=6ae51f5c-9ccf-102c-b869-003048330e04
http://www.proanorexia.estranky.cz/clanky/anorexie_-bulimie/statistiky
http://for-ana.blog.cz/0811/anorexie-statistiky

Společně proti šikaně

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.“

Statistiky

Výzkum v rámci projektu Minimalizace šikany z roku 2005 ukázal, že:

 • 40 % žáků na školách bylo šikanováno
 • Přes 44 % dětí se stalo svědkem šikany
 • Nejčastější formou šikany je posmívání, pomluvy a nadávky
 • Fyzickou šikanou trpí nejméně každý 10. šikanovaný
 • 21% dětí je šikanováno každý den, 25% každý týden, 22% zhruba jednou měsíčně a 31% nejméně jednou za rok
 • Nejčastěji je agresor jeden (34%) či dva (24%)
 • Častěji šikanují chlapci (68%) než dívky (20%)
 • Nejčastěji šikanovanému pomohla třídní učitelka či kamarádi (shodně 25%), pomoc rodičů přišla v 12%, ve 21% nepomohl nikdo
 • Šikanovaní žáci se nejčastěji svěřují kamarádům (45%) a rodičům (39%)


Mezi nejčastější místa, kde se šikana odehrává, jsou:

 • Hřiště 30%
 • Třída 25%
 • Chodby 21%
 • Fronta na oběd 14%
 • Toalety 7%


Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:

 • Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády
 • Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními
 • O přestávkách vyhledává blízkost učitelů
 • Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený
 • Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči
 • Stává se uzavřeným
 • Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje
 • Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené
 • Zašpiněný nebo poškozený oděv
 • Stále postrádá nějaké své věci
 • Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy
 • Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.
 • Žádá peníze, často „ztrácí“ své věci
 • Přichází domů vyhladovělé, s potrhaným oblečením, s poškozenými školními pomůckami
 • Nedokáže uspokojivé vysvětlit svá občasná zranění (odřeniny, modřiny, popáleniny)
 • Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.

Důsledky

Důsledků šikany je mnoho. Oběti šikany mají spoustu nepříjemných zkušeností. Šikana jako taková má vliv na jejich práci,vztahy,důvěru a duševní zdraví. Okolo 9% dotazovaných, kteří byli šikanováni ve škole, mělo v pozdějších letech sebevražedné sklony.

Moje škola, moje zodpovědnost

Bible mluví o šikaně jasně. V evangeliu Matouše Ježíš shrnuje celé své poselství dvěma přikázáními. Jedno z nich jednoznačně uvádí, že bychom měli milovat naše bližní, stejně tak, jako milujeme sebe. Pro nás, křesťany, by to mělo být nejvyšší prioritou, která přispívá k řešení tohoto společenského problému. "Moje škola je moje zodpovědnost" znamená dělat něco s negativními vlivy, které vidíme na našich školách a univerzitách, a znamená usilovat o to, abychom zabránili násilí a šikaně a podporovali postoj přijetí mezi vrstevníky.

Akce

Zde je několik nápadů, které vám pomohou začít s bojem proti šikaně ve vaší škole.

 1. Přisedněte si u oběda nebo v autobusu k někomu, kdo opakovaně sedí sám.
 2. Uspořádejte akci - DEN PROTI ŠIKANĚ - která zvýší povědomí o tématu.
 3. Umístěte plakáty se zprávami a statistikami o šikaně.
 4. Oznamte zprávu o násilí a šikaně učitelům.
 5. Pozvěte mluvčí z vhodné organizace proti šikaně nebo někoho z církve, aby přišel do školy a uspořádal diskuzi.


* Zdroj - http://www.sikana.org a www.minimalizacesikany.cz

Jste zde: Domovská stránka Společně proti